Galeria

Sauna Infrared – ciekawostki

Sauna Infrared chociaż nazywana jest odkryciem ostatnich lat, wcale taka „nowa” nie jest. Otóż sauna na podczerwień ma prawie 40 lat. Patent na cyrkonowo – ceramiczne grzejniki dr Tadashi Ishikawa uzyskał w 1965. Układy termiczne bazujące na promiennikach doktora Ishikawa były do roku 1979 wykorzystywane wyłącznie przez japońskich lekarzy. Do użytkowania publicznego przekazane zostały dopiero po wygaśnięciu ochrony patentowej.

Do chwili obecnej na Wschodzie sprzedano przeszło 700000 podczerwonych systemów termicznych, a więcej niż 30 milionów ludzi z całego świata leczonych było miejscowo promieniami podczerwonymi.

Źródło ciepła podczerwonego systemu termicznego stanowi piasek, który ogrzewany jest za pośrednictwem umieszczonej w nim cewki oporowej. Cały ten układ zamknięty jest w długiej, cienkiej rurce cyrkonowo – ceramicznej bądź rurce stalowej, która pokryta jest cienką powłoką ceramiczną.